کد مطلب : 33413 تاریخ مطلب : 1397/07/29

ديدار صميمانه فرمانده محترم انتظامي تهران بزرگ سردار رحيمي با هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري

در اين ديدار سردار رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ با درخواست عباس حاج ابن علي رئيس اتاق اصناف شهرستان ري مبني بر افزايش ساعت خاموشي کسبه خيابان حرم و بازار قديم موافقت نمودند.