کد مطلب : 33382 تاریخ مطلب : 1397/07/24

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

چهارمين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب (مکاسب )در تاريخ 22 و 23 مهر ماه در ضلع جنوبي حرم عبد العظيم الحسني (ع) سالن فدک برگزار گرديد