کد مطلب : 33381 تاریخ مطلب : 1397/07/24

ديدار رئيس اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف از رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري

عباس حاج ابن علي رئيس اتاق اصناف به همراه محمد رضا اکبر فرمانده بسيج اصناف ري از آقاي فريدوني رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري ديدار به عمل آوردند