کد مطلب : 33332 تاریخ مطلب : 1397/07/18

ماه صفر

ماه صفر دومين ماه قمري است که براي آغاز آن اعمالي ذکر شده از جمله نماز، روزه و خواندن قرآن کريم