کد مطلب : 33299 تاریخ مطلب : 1397/07/15

جلسه هماهنگي وضعيت بازار

جلسه هماهنگي وضعيت بازار با حضور دکتر ملکوتي دادستان شهرستان ري، دکتر خانجاني معاونت سياسي فرمانداري ، سرهنگ تاجيک رئيس پليس امنيت ،دکتر افضلي رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت و روساي اتحاديه هاي صنفي در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور