کد مطلب : 33270 تاریخ مطلب : 1397/07/11

هفته نيروي انتظامي مبارک باد

نيروي انتظامي در مسئوليت خود که ايجاد امنيت است ، مظهر حاکميت جمهوري اسلامي است. امام خامنه اي

نیمتا روزنامه های صبح کشور