کد مطلب : 33202 تاریخ مطلب : 1397/07/03

چهارمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

چهارمين اجلاس اتاق اصناف با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي ، جناب آقاي صفري رئيس محترم کميته امداد امام خميني (ره)، جناب سروان محمدي رئيس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومي شهرستان ري در محل سالن جلسات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور