کد مطلب : 33182 تاریخ مطلب : 1397/07/02

عرض تسليت به ملت شريف ايران به ويژه خانواده هاي داغديده جنايت خونين اهواز

عرض تسليت به ملت شريف ايران به ويژه خانواده هاي داغديده جنايت خونين اهواز و از درگاه ايزد منان براي آن شهدا ، علو درجات و براي بازماندگان آنها صبر و براي مجروحين اين حادثه تروريستي ،آرزوي سلامتي و شفاي عاجل داريم. از مسئولين تقاضا داريم در اسرع وقت و با تمام توان ، ريشه ها و افراد وابسته به مسببين اين حادثه دردناک را شناسايي کرده و به اشد مجازات برسانند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور