کد مطلب : 26343 تاریخ مطلب : 1397/02/19

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

کلاس آموزش مکاسب در تاريخ 17و 18 ارديبهشت در سالن اجتماعات فرهنگسراي ولاء برگزار گرديد

کلاس آموزش ا ز ساعت 8 صبح لغايت 16 مي باشد که در ابتداي جلسه با تلاوتي چند از آيات کلام الله مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد

کلاس با حضور اساتيدي چون حجت السلام رسولي (فقه بازار - مکاسب) ،آقايان يحيايي و قنبريان (امور مالياتي) ، حسن زاده ( قانون نظام صنفي) ، بزازي (تامين اجتماعي ) ، آ خليل نژاد ( اداره کار) ، کاسب ( اداره بهداشت ) ، سروان زيوري ( اداره اماکن) ، سرهنگ شريفي ( اداره آگاهي ) برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور