کد مطلب : 23750 تاریخ مطلب : 1396/08/17

کارگاه آموزشي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

کارگاه آموزشي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به همت اتحاديه آژانس ها و تاکسي سرويس شهرستان ري در تاريخ 16/ آبان /1396 در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور