کد مطلب : 23744 تاریخ مطلب : 1396/08/16

کارگاه آموزشي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

کارگاه آموزشي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به همت اتحاديه املاک شهرستان ري در تاريخ 10/ آبان /1396 در مسجد ارشاد با حضور رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت و دبير کميسيون نظارت شهرستان ري و رئيس اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور