کد مطلب : 23700 تاریخ مطلب : 1396/08/14

جلسه آموزشي مشترک بازرسين اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه اتاق اصناف و اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري

جلسه آموزشي مشترک بازرسين اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه اتاق اصناف و اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري ،13 / آبان ماه در محل اتاق اصناف برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور