کد مطلب : 23550 تاریخ مطلب : 1396/08/01

کلاس آموزشي و توجيهي اداره دامپزشکي به دعوت اتحاديه پرنده و ماهي و قصابان شهرستان ري در محل اتاق اصناف برگزار گرديد

کلاس آموزشي و توجيهي اداره دامپزشکي شهرستان ري با همکاري اتحاديه پرنده و ماهي و قصابان با حضور جمعي از صنوف اين اتحاديه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور